TNT Magazine Tenerife, het langst bestaande tijdschrift in Tenerife! ´t Is gratis, vraag ernaar bij de Belgische en Nederlandse handelaars in Tenerife

Huwelijksstelsels volgens het Spaanse Recht

07-11-2008 17:34

Zoals algemeen bekend, wordt het huwelijksregime geregeld door wetgeving op basis van de nationaliteit van beide partners. Wat Spanje aangaat, werden alle betreffende bepalingen opgetekend in het Burgerlijk Wetboek en hier gelden drie verschillende huwelijksstelsels.

1. Het algemeen stelsel is dit van de Gemeenschap van Aanwinsten.
Dit stelsel is het meest verspreid omdat, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de partijen, dit systeem van toepassing is gedurende de ganse duur van het huwelijk. Het houdt in dat de verworven aanwinsten gemeenschappelijk zijn voor de echtgenoot en de echtgenote, ongeacht wie ze verworven heeft. Dit betekent dat een privé-eigendom van bijv. de echtgenoot, waarvan hij reeds eigenaar was vóór het huwelijk, exclusief zijn eigendom blijft, maar dat de opbrengsten of de huur ervan voor beide echtelieden zijn, waarbij ieder recht heeft op de helft. Dit betekent eveneens dat een eigendom, die tijdens het huwelijk verworven wordt door één van de partners, automatisch aan beiden toebehoort.
De Spaanse wetgeving stelt in het algemeen dat "als aanwinsten worden beschouwd de goederen, die het echtpaar toebehoren en waarvan niet kan bewezen worden dat ze behoren tot het privé-bezit van één van beiden". Het beheer van de goederen is een taak van beide echtgenoten.

2. Scheiding van Goederen.
In dit stelsel behoudt elk van de partners het bezit, het genot en het beheer van zijn eigen goederen. De verplichtingen van de ene hebben geen invloed op de andere, wat wel het geval is in het stelsel "Gemeenschap van Aanwinsten", waar de verplichtingen van één partner ook de andere binden. De keuze voor dit stelsel moet in een openbaar document kenbaar gemaakt worden, hetzij vóór het huwelijk, hetzij op een later tijdstip, met effect vanaf de datum van ondertekening.
Vroeger was dit stelsel weinig bekend en eerder uitzonderlijk in Spanje. Dit is vandaag niet meer het geval en vele echtparen kiezen thans voor dit systeem.

3.Het stelsel van Deelname (Participación)
Iedere partner heeft recht op een deel van de winsten, die resulteren uit de private goederen van de andere en niet enkel op de huur, zoals dit het geval is in het stelsel "Gemeenschap van Aanwinsten". Dit systeem impliceert het gemeenschappelijk beheer van de goederen, ook de privé-goederen van de andere partner, en de keuze moet in een openbaar document kenbaar gemaakt worden.

Een uitzondering geldt voor Catalonië, waar echtparen die hun keuze niet schriftelijk bepalen, automatisch kiezen voor Scheiding van Goederen en niet voor Gemeenschap van Aanwinsten, zoals dit elders in Spanje wel het geval is. Precies begrijpen en weten welk huwelijksstelsel van toepassing is, weegt uiterst zwaar bij de aankoop of de verkoop van een onroerend goed of wanneer een lening aangevraagd wordt bij een financiële instelling. 
 

Doorzoek de website

Contact

TNT Magazine Apto de Correos 150
38626 Valle San Lorenzo
Tenerife
+34 627.511.609

Horeca Tenerife

01-10-2008 06:37

Bistro las Artes - Playa de las Américas

Na een wel zeer teleurstellende gok op de parfumeriemarkt van Tenerife keren Sabine en Joeri terug naar hun roots. Joeri: "Pech onderweg, van landgenoten moet je ´t hebben, maar meer wil ik er ...
30-09-2008 14:34

Bar El Sol - Costa del Silencio

De internationale ontmoetingsplaats van het zuiden! “7 jaar geleden kwamen we op huwelijksreis toevallig voorbij Het Nieuwscafé in Puerto Colón en met Libert klikte het meteen. Daar maakten we...
30-09-2008 14:32

Restaurant Achacay - Los Cristianos

Vlaamse kost, de benen uitslaan en feesten maar! Welkom bij Freddy en Liliane voor typische Vlaamse kost maar ook internationale schotels gaan er vlot van de hand. Gelegen in Los Cristianos in...